نظارت بر تهیه طرح جامع گردشگری منطقه آزاد اروند

کافرما: سازمان منطقه آزاد اروند

بازار خارجی هدف: اسپانیا-فرانسه

رئوس شرح خدمات: شناسایی شرکت‌های همکار خارجی صاحب دانش و فناوری، برقراری ارتباط، مذاکره و عقد تفاهم‌نامه همکاری با شرکت‌های همکار، بازدید از محل دفتر مرکزی شرکت‌ها، هماهنگی جلسات مشترک و تسهیل مذاکرات قراردادی

سال آغاز همکاری: 1393

سال پایان همکاری: 1396