ارائه خدمات مشاوره تخصصی برای پروژه‌های زیربنایی منطقه آزاد اروند

شرکت خارجی طرف قرارداد: IDOM

تابعیت شرکت خارجی: اسپانیا

سال آغاز همکاری: 1393

سال پایان همکاری: 1396