ارائه خدمات مشاوره تخصصی برای پروژه احداث نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی در استان فارس به روش BOO

شرکت خارجی طرف قرارداد: گروه سرمایه‌گذاری

تابعیت شرکت خارجی: چین

سال آغاز همکاری: 1396

سال پایان همکاری: 1398