راهبری و مطالعات بازار طرح احداث مخازن ذخیره‌سازی فرآوردهای نفتی در چین

کافرما: شرکت سرمایه‌گذاری بانک کارآفرین

بازار خارجی هدف: چین

رئوس شرح خدمات: شناسایی محل‌های مناسب برای احداث پروژه، شناسایی و مذاکرات اولیه با شرکت‌های همکار خارجی، پیگیری برگزاری جلسات مشترک و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری

سال آغاز همکاری: 1392

سال پایان همکاری: 1393