ارائه خدمات مشاوره تخصصی برای پروژه احداث تصفیه‌خانه فاضلاب پنج شهر خوزستان

شرکت خارجی طرف قرارداد: BCEG

تابعیت شرکت خارجی: چین

سال آغاز همکاری: 1392

سال پایان همکاری: 1395