ارائه خدمات نمایندگی انحصاری برای پروژه‌های تأمین، بازرسی و تعمیر سکوهای نفتی خشکی و فراساحل

شرکت خارجی طرف قرارداد: Rongli Petroleum

تابعیت شرکت خارجی: چین

سال آغاز همکاری: 1391

سال پایان همکاری: ادامه دارد