مدیریت بازاریابی شامل مذاکره و عقد قرارداد ارائه خدمات لیزر اسکن سه بعدی یک سکوی نفتی فراساحل

کافرما: شرکت موننکو ایران

سال آغاز پروژه: 1399

سال پایان پروژه: 1399