ارائه خدمات مشاوره تخصصی برای پروژه احداث نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی قم

شرکت خارجی طرف قرارداد: DEC

تابعیت شرکت خارجی: چین

سال آغاز همکاری: 1390

سال پایان همکاری: 1392