ارائه خدمات نمایندگی انحصاری برای پروژه‌های تأمین تجهیزات بازرسی پرتونگاری گمرکی

شرکت خارجی طرف قرارداد: AVIC Int’l

تابعیت شرکت خارجی: چین

سال آغاز همکاری: 1390

سال پایان همکاری: ادامه دارد